Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka ASC s DPH 25.01.2011
Faktúra 09/07/18 Archivačné služby 171,30 s DPH 20.08.2018 Pavol Kapralčík Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka
Faktúra 70926012 Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus 18,00 s DPH 16.07.2018 KOMENSKY, s.r.o. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka
Faktúra 4419004134 Združená poistka majetku MŠ 14,15 s DPH 16.07.2018 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka
Faktúra 4419008750 Združené poistenie majetku ZŠ 736,17 s DPH 16.07.2018 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka
Faktúra 18100503 Polroč.stretnutie k akt.témam pre riaditeľov škôl 206,00 s DPH 19.07.2018 RVC MARTIN Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka
Faktúra 1211803092 Učebnice Prvouky pre druhákov 79,20 s DPH 31.07.2018 AITEC, s.r.o. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka
Faktúra 7205972800 Elektrina ZŠ 269,00 s DPH 01.08.2018 Stredoslovenská energetika, a.s Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka
Faktúra 7205964800 Elektrina ŠJ 298,00 s DPH 01.08.2018 Stredoslovenská energetika, a.s Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka
Faktúra 7264155888 Odber zemného plynu 1 295,00 s DPH 02.08.2018 Slov. plynárenský priemysel, a.s. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka
Faktúra 2180039085 Stočné ZŠ 198,92 s DPH 20.08.2018 Považská vod.spoloč.,a.s. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka
Faktúra 2180039086 Stočné ŠJ 15,54 s DPH 20.08.2018 Považská vod.spoloč.,a.s. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka
Faktúra 8214092899 Telefonické služby 30,18 s DPH 20.08.2018 Slov.telekomunikácie,a.s. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka
Faktúra 1182207425 Všeobecný mat. pre vzdelávanie 72,01 s DPH 16.07.2018 ŠEVT a.s. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka
Faktúra 1198787664 Telefonické služby ŠJ 20,00 s DPH 20.08.2018 O2 Slovakia, s.r.o. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka
Faktúra ZI18307 Odber kuchynského odpadu 9,60 s DPH 20.08.2018 ESPIK Group s.r.o. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka
Faktúra 4011800449 Faktúra za potraviny 181,20 s DPH 20.08.2018 COOP Jednota Čadca, S.D. Blažena Zreničíková Vedúca jedálne
Faktúra 51900059 Ponukový zvýhodnený balík pracovných zošitov 6,50 s DPH 23.08.2018 NOMILAND, s.r.o. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka
Faktúra 18120223 Faktúra za potraviny 667,88 s DPH 27.08.2018 ASTERA,s.r.o. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka
Zmluva Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci pri nákupe a predaji s DPH 30.08.2018 ASTERA, s.r.o. Ing. Miroslava Bundzíková riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3559

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Brvnište 388, 018 12 Brvnište
  • +421 x 042 439 3282

Fotogaléria