Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Vnútorný poriadok ŠJ

 

Vyúčtovanie preplatkov

Preplatky sa odrátavajú v nasledujúcom mesiaci, vždy z výšky stravného.

V prípade, ak sa stravník odhlási zo stravy a vznikne mu preplatok, ten sa mu vyplatí na účet rodiča.

 

Správanie sa stravníka v ŠJ

  • Do jedálne prichádza stravník disciplinovane, má právo stravovať sa v školskej jedálni, v čase určenom na obed.
  • Nevykrikuje, nerozpráva nahlas, správa sa slušne, neničí príbory a obrusy.
  • Odnáša použitý riad k okienku, nechá po sebe čisté miesto.

 

Dozor v ŠJ a iné

Je zabezpečený pedagogickými zamestnancami školy na príslušný mesiac.

Čistota stolov je zabezpečená zamestnancami školskej jedálne.

Upratovanie po skončení výdaja obeda je zabezpečené zamestnancami školy.

Jedálny lístok je vypracovaný vedúcou školskej jedálne a hlavnou kuchárkou podľa materiálnospotrebných noriem.

Jedálny lístok je zverejnený v jedálni na viditeľnom mieste a na internete.

 

Neskoro odhlásený obed je potrebné zobrať si do obedára alebo poslať za seba náhradu.

 

Prípadné pripomienky je potrebné prebrať s vedúcou ŠJ alebo s riaditeľkou školy.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Brvnište 388, 018 12 Brvnište
  • +421 x 042 439 3282

Fotogaléria