Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

 • OZNAM o prevádzke školy od 1.3.2021

  Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude vyučovanie žiakov 1.stupňa od pondelka 1.3.2021 pokračovať naďalej prezenčne (v škole).  V prípade zmeny nariadení Vás budeme  informovať prostredníctvom stránky školy, alebo triedneho učiteľa.

   

  Podmienkou nástupu žiaka do školy je negatívny test na COVID-19 jedného rodiča 

  (nie starší ako 7 dní), prípadne doklad rodiča o prekonaní COVID-19 (nie staršie ako 3 mesiace). 

  Žiak so sebou do školy prinesie Čestné vyhlásenie a kópiu testu rodiča, alebo doklad o prekonaní. (kópiu dokladov použijeme iba k nahliadnutiu a žiakovi bude ponechaná).

  verzie na stiahnutie potvrdenia o bezinfekčnosti:

  DOC

  PDF

   

  V bežnej prevádzke bude MŠ aj ŠKD - ranná i poobedná.

  Žiadame rodičov, aby do školy posielali len zdravé dieťa bez príznakov ochorenia.

  Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná a je podmienená dodržiavaním aktuálnych hygienicko–epidemiologických nariadení s cieľom ochrany pred šírením ochorenia COVID–19.

   

  Žiaci 2.stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní (doma).

   

  Možnosti testovania na ochorenie COVID-19:

   

  V obci Brvnište v sále kultúrneho domu Piatok 26.02.2021 v čase od 17.30 hod. do 20.00 hod.

  V prípade väčšieho záujmu bude pokračovať testovanie aj po 20.00 hod.

  Na testovanie môžu prísť všetci občania, ktorí potrebujú potvrdenie o vykonaní testu.

   

  Občania, ktorým piatok nevyhovuje, sa môžu ísť dať otestovať okrem odberných miest

  v Považskej Bystrici aj do obce Stupné a Jasenica, a to:

  v sobotu 27.02.2021 v čase od 08.00 hod. - 17.00 hod.

  Prestávka je od 12.00 hod. - 13.00 hod.

   

 • V prípade online vzdelávania...

  Vážení rodičia a žiaci,

  v prípade, ak naša škola prejde na dištančné (online) vzdelávanie, online výučba bude prebiehať cez MS Teams. Preto si prosím pozrite a vyskúšajte prihlásenie do tohto systému podľa VIDEA. 

  Heslá dostali Vaše deti na papierikoch od triednych učiteliek.

  Ďakujeme za spoluprácu a veríme, že sa v prostredí školy budeme stretávať aj naďalej.

 • Mikuláš v materskej škole

  „Vitaj v našej škôlke milý Mikuláš.“ Touto piesňou vítali detí z mš Mikuláša, ktorý im priniesol balíčky. Sladkosti si museli zaslúžiť recitovaním básní a slušným správaním. Ďakujeme za balíčky, ktoré zabezpečil Obecný úrad v Brvništi v spolupráci so ZŠ Brvnište.

 • Mikuláš zavítal aj k nám...

  Aj keď je žiakov v školských laviciach pomenej, na prvom stupni máme veľa poslušných žiakov. Preto sa Mikuláš rozhodol, že aj tento rok k nám zavíta a poteší naše deti nejakými sladkosťami. Deti mu za to zarecitovali básničky, povedali modlitbičky a dokonca zaspievali slovenské aj anglické pesničky. Ďakujeme Mikuláš.

 • KONZULTAČNÉ A ÚRADNÉ HODINY PRE RODIČOV A VEREJNOSŤ

  Vážení rodičia, sme si vedomí, že máte niekedy otázky, ktoré je nutné riešiť osobne, preto Vás chceme poprosiť, aby ste rešpektovali a riadili sa nasledovnými pokynmi:

   

  1. TERMÍN KONZULTÁCIE JE POTREBNÉ SI DOHODNÚŤ VŽDY VOPRED TELEFONICKY.
  2. VSTUP DO BUDOVY JE PRE VEREJNOSŤ A RODIČOV BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OHLÁSENIA ZAKÁZANÝ.
  3. NIE JE DOVOLENÉ RUŠIŤ UČITEĽOV POČAS VÝCHOVNO - VZDELÁVACIEHO PROCESU A POČAS PRESTÁVOK!

  Pravidelné konzultačné hodiny učiteľovkaždú stredu od 13:30 - 14:30.

  Pravidelné konzultačné hodiny vedenia školy sú každý pracovný deň od 7:00 - 8:00 a od 13:30 - 15:00.

  ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE!

 • UPOZORNENIE

 • POKYNY upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov

  Vážení rodičia,

  prečítajte si prosím POKYNY upravujúce postup, organizáciu a podmienky  výchovy a vzdelávania žiakov v ZŠ s MŠ Brvnište 388 v období od 2. septembra 2020  vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR  pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021

  V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 37 °C, strata čuchu a chuti, hnačka, bolesti hlavy) u dieťaťa alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb je rodič povinný bezodkladne kontaktovať lekára všeobecnej starostlivosti  a postupovať v zmysle jeho odporúčaní. Dieťa nenavštevuje školu / školské zariadenie do doby určenej príslušným lekárom.

  Ak dieťa vymešká viac ako 3 po sebe nasledujúce dni pracovného týždňa, do školy je potrebné odovzdať vypísané Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

  K stiahnutiu tu: Vyhlásenie o bezinfekčnosti .

 • OZNAMY PRE RODIČOV DETÍ MŠ

  - v školskom roku 2020/2021 bude MŠ v prevádzke od stredy 2.9.2020 v čase od 6.30h do 15.45h;

  - deti prichádzajú do MŠ v čase od 6.30h do 8.00h s 1 zákonným zástupcom;

  - vstup do priestorov MŠ je zákonnému zástupcovi povolený len s ochranným rúškom;

  - pri vstupe do budovy je potrebné použiť dezinfekciu na ruky, ktorá je na poličke pri dverách;

  - v budove MŠ sa zdržiava zákonný zástupca krátky čas;

  - v prevádzke bude 1 trieda na prízemí – hravé lienky a 2 trieda na poschodí – usilovné včielky;

  - zákonný zástupca nevstupuje do umyvárky, ani do triedy;

  - dieťa si umyje ruky pred vstupom do triedy;

  - dieťa prevezme od zákonného zástupcu učiteľka, ktorá je v zariadení;

  - učiteľka pri vstupe dieťaťa do triedy vykoná ranný filter, zhodnotí zdravotný stav dieťaťa, ktoré nesmie mať nádchu, kašeľ, hnisavé oči....;

  - ak dieťa prejavuje zdravotné ťažkosti, tak ho učiteľka nepreberie;

  - deti si hračky alebo iné pomôcky z domáceho prostredia do mš nenosia;

  - rodič je povinný, v prípade, ak je niekto v jeho blízkej rodine zaradený do karantény, danú skutočnosť nahlásiť riaditeľke ZŠ;

  - pri prvom nástupe do mš rodič vyplní zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti;

  - deti, ktoré sú v mš na poldenný pobyt odchádzajú v čase od 11.45h do 12.00h;

  - každé dieťa má vlastnú skrinku;

  - zákonný zástupca zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky;

  - zákonný zástupca preberá dieťa z MŠ v čase od 14.00h do 15.45h

  ČO POTREBUJE DIEŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY?

  - pevné prezuvky (podpísané)

  - pyžamo (podpísané)

  - zubnú pastu a kefku (podpísané)

  - hrebeň (podpísaný)

  - papierové vreckovky v krabici 2ks (podpísané)

  - náhradné oblečenie – tričko s krátkym a tričko s dlhým rukávom, nohavice (tepláky, legíny), ponožky, pančuchy, spodné prádlo) podpísané

  - detské gumené čižmy (podpísané) potrebné na pobyt vonku

 • Zoznam zošitov potrebný do jednotlivých ročníkov

  Vážení rodičia,

  v školskom roku 2020/2021 si musia žiaci zakúpiť zošity samostatne.

  V jednotlivých ročníkoch budú potrebovať:

   

  1. ročník

  520 (1 ks) , 511 (7 ks) , 513 (6 ks) , 5110 (1 ks) , náčrtník A4 (40 listový) , farebný papier (20 listový), výkres A4 (20 ks) , výkres A3 (15 ks)

  2. ročník

  644 (1 ks) , 512 (12 ks) , 513 (3 ks) , 523 (5 ks) , 420 (1 ks) , náčrtník A4 (40 listový) , farebný papier (20 listový) , výkres A4 (30 ks)

  3. ročník

  512 (10 ks) , 523 ( 10 ks) , 624 (1 ks) , náčrtník A4 , farebný papier , výkres A4 (30 ks)

  4. ročník

  523 (16 ks) , 524 (8 ks) , 624 (2 ks) , 644 (1 ks) , 534 (1 ks) , náčrtník A4 , farebný papier

  5. ročník

  534 (1 ks) , 624 (1 ks) , 520 (3 ks) , 524 (5 ks) , 540 (3 ks) , 544 (5 ks) , 420 (1 ks) , 424 (2 ks) , 460 (2 ks) , 464 (1 ks) , notový zošit , farebný papier , výkres A4 (20 ks), výkres A3 (5 ks)

  6. ročník

  520 (3 ks) , 524 (6 ks) , 540 (3 ks) , 544 (6 ks) , 420 (1 ks) , 424 (2 ks) , 460 (2 ks) , 534 (2 ks) , 464 (1 ks) , 624 (2 ks) , výkres A4 (20 ks) , výkres A3 (5 ks)

  7. ročník

  520 (4 ks) , 524 (6 ks) , 540 (3 ks) , 544 (7 ks) , 420 (1 ks) , 424 (2 ks) , 460 (2 ks) , 534 (2 ks) , 624 (2 ks) , 464 (1 ks) , výkres A4 ( 20 ks) , výkres A3 ( 5 ks)

  8. ročník

  520 (4 ks) , 524 (5 ks) , 540 (3 ks) , 544 (7 ks) , 420 (1 ks) , 424 (2 ks) , 460 (2 ks) , 534 (2 ks) , 464 (1 ks) , 624 (2 ks) , výkres A4 (20 ks) , výkres A3 (5 ks)

  9. ročník

  520 (2 ks) , 524 (6 ks) , 540 (3 ks) , 544 (4 ks) , 420 (1 ks) , 424 (2 ks), 460 (2 ks) , 464 (1 ks) , 624 (2 ks) , výkres A4 (10 ks) , výkres A3 (5 ks)

 • ČO POTREBUJE ŽIAK DO 1. TRIEDY

  TSV: tepláková súprava, tričko s krátkym rukávom, ponožky, cvičky alebo ľahké tenisky s bledou podrážkou– prosím všetko podpísať a vložiť do vrecúška

  VYV: obrus/igelit/ na lavicu, ochranný odev /stará košeľa, tričko, zásterka/, vodové farby, 3 ks ploché štetce rôznych hrúbok, nerozbitná nádoba na vodu, nožnice, tyčinkové lepidlo, voskovky, tenká čierna centrofixka, plastelína – prosím všetko podpísať a vložiť do boxu/ napr. škatuľa od topánok/

  PERAČNÍK: zastrúhaná ceruzka – 2 ks/ najlepšie č.2 alebo HB/, guma, pastelky/najlepšie hrubšie 12ks- nelámu sa/, uzatvárateľné strúhadlo, malé pravítko, atramentové pero– 2 ks/zatiaľ netreba/

  OBALY : na učebnice a zošity

  AKTOVKA, DOSKY na zošity

  HYGIENA:  hygienické vreckovky v boxe, prosím podpísať

  PREZÚVKY: pevné – prosím podpísať

  PODUŠKA NA STOLIČKU: podľa potreby

  ZOŠITY:
  520
  511 – 7x ( 2 ks s pomocnými linajkami a 5 ks bez pomocných linajok)
  513 – 6x
  5110
  Výkres A4 – 20x
  Výkres A3 – 15x
  Farebný papier – 20 listový
  Náčrtník A4 – 40 listový

 • Kritériá záverečného hodnotenia žiakov

  Vážení rodičia,

  kritériá záverečného hodnotenia žiakov  v druhom polroku šk. roka 2019/2020 schválené pedagogickou radou dňa 24.5.2020 si môžete pozrieť TU.

 • Pokyny riaditeľky školy upravujúce podmienky prevádzky základnej školy do konca školského roka 2019/2020 pre žiakov 1. – 5. ročníka ZŠ od 1.6.2020

  Príchod žiakov do školy:

  • Pri prvom nástupe do školy je žiak povinný odovzdať pri vchode vyhlásenie o zdravotnom stave, ktoré nájdete TU. Ak nemáte možnosť si ho vytlačiť, môžete si ho prísť vyzdvihnúť v termíne od 26.5.- 29.5. po telefonickom dohovore do školy. Bez tohto vyplneného vyhlásenia  nebude žiakovi umožnený vstup do budovy školy!!!
  • Žiak vstupuje do budovy školy s rúškom na tvári (zákonný zástupca zabezpečí, svojmu dieťaťu dve rúška denne a papierové vreckovky).
  • Žiaci dochádzajúci do školy z obcí Stupné a Jasenica prídu do školy autobusom, ktorý je na zastávke Brvnište Jednota o 6:55,7:05 prípadne 7:36.
  • Žiaci z obce Brvnište prichádzajú do školy v čase od 7:10 – 7:30.
  • Budova školy sa odomkne o 7:00 hod.

  Prosíme rodičov, aby zabezpečili dodržanie času príchodu dieťaťa do školy, nakoľko pri vstupe do budovy sa bude žiakom denne  merať teplota a dezinfikovať ruky, pričom bude nutné zachovávať rozostupy medzi prichádzajúcimi žiakmi. Vstup rodičov do budovy školy spolu s dieťaťom nebude dovolený.

  Organizácia vyučovania:

  • Začiatok vyučovania- 7:50
  • Koniec vyučovania:

   1. ročník 11:20       (dochádzajúci žiaci na autobus 12:16–čakajú v ŠKD)

   2.- 3. ročník 12:05 (dochádzajúci žiaci na autobus 12:16)

   4.- 5. ročník 12:20  (dochádzajúci žiaci na autobus 12:45 – bez dozoru)

  • Deti budú rozdelené do skupín s maximálnym počtom 20 žiakov. Na vyučovanie budú žiaci chodiť športovo oblečení, nakoľko časť vyučovania bude prebiehať vonku. Do školy si žiaci v pondelok 1.6.2020 prinesú: vyhlásenie o zdravotnom stave podpísané rodičom, žiacku knižku, písacie potreby, pastelky, prezuvky, desiatu a pitný režim. V tento deň dostanú deti pokyny od učiteliek, aké  pomôcky si majú priniesť nasledujúci deň

   

  Prevádzka ŠKD bude iba pre žiakov 1. a 2. ročníka do 15:30 hod.

  1. ročník  bude mať ŠKD v prvej triede,
  2. ročník bude mať  ŠKD v oddelení ŠKD pani učiteľky Gabrišovej

   

  Školská jedáleň – bude vydávať obedy pre žiakov, ktorí budú v škole na vyučovaní                  

  v čase do 12:45 hod.

   

  V prípade akýchkoľvek otázok nám prosím napíšte na stránku školy v časti napíšte nám (vpravo dolu pod hodinkami), poprípade nás kontaktujte telefonicky.

 • OBNOVENIE PREVÁDZKY ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU, BRVNIŠTE 388

  Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám, že prevádzka ZŠ s MŠ Brvnište bude
  obnovená od 1.6.2020 v rozsahu:

  •  1.-5. ročník ZŠ  
  •  materská škola
  •  ŠKD /pre prihlásené deti 1. a 2. ročníka /

  6.-9.ročník ZŠ sa bude naďalej vzdelávať doma /do odvolania/ .
  Podrobnejšie informácie o vzdelávaní od 1.6.2020 budú zverejnené na stránke školy
  a prostredníctvom triednych učiteľov v pondelok 25.5. 2020.

 • Domáce vyučovanie

  Vážení rodičia,


  oznamujeme Vám, že úlohy pre žiakov na stránke školy v časti DOMÁCE VYUČOVANIE sú zadávané vždy v piatok, predchádzajúci týždňu, v ktorom treba úlohy vypracovať a poslaťučiteľom.

  Prosíme rodičov o kontrolu zasielania vypracovaných úloh učiteľom.


  Ďakujeme za spoluprácu pri vyučovaní a veríme, že sa čoskoro stretneme v škole.

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  oznamujeme Vám, že vyučovacie predmety:

  hudobná výchova,
  výtvarná výchova,
  telesná a športová výchova,
  náboženská výchova,
  etická výchova,
  dopravná výchova,
  mediálna výchova,
  informatika,
  technika a pracovné vyučovanie

  nebudú klasifikované v koncoročnom hodnotení známkou. Žiak bude mať na koncoročnom vysvedčení z uvedených predmetov výsledné hodnotenie :  absolvoval. (Z uvedených predmetov od 20.4.2020 nebudú zadávané žiakom žiadne úlohy, nakoľko  podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu plnohodnotnou realizáciou.)

  Zároveň žiadame rodičov , aby dohliadli na odosielanie vypracovaných úloh  učiteľom, pretože doručené materiály budú slúžiť ako jeden z podkladov k záverečnému hodnoteniu jednotlivých predmetov. V prípade potreby kontaktujte triednych učiteľov.

  Ďakujeme Vám za spoluprácu pri učení na diaľku a prajeme Vám veľa zdravia.

 • OZNAM - prevádzka školskej jedálne

  Oznamujeme  Vám, že  zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, Brvnište 388, obec Brvnište rozhodol, že od 6.4.2020  nebude obnovená prevádzka školskej jedálne  z dôvodu, že Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 má iba jedného žiaka v hmotnej núdzi a žiadnych externých stravníkov – seniorov.

  Prevádzka školskej jedálne zostáva prerušená až do obnovenia prevádzky Základnej školy s materskou školou Brvnište.

 • Učíme na diaľku

  Vážení rodičia,

  dávame Vám na vedomie spustenie webovej stránky MŠVVaŠ SR https://www.ucimenadialku.sk/  ktorá slúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách  v čase epidémie koronavírusu.


  Cieľom webovej stránky je pomôcť učiteľom, ale i žiakom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení a pomôcť všetkým  nachádzať riešenia vzniknutej situácie počas prerušenia vyučovania.

  Stránka sústreďuje všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy ale aj pre rodičov, preto Vám ju odporúčame navštíviť.

 • OZNAM !!!

   

  Oznamujeme Vám informácie zo zasadnutia krízového štábu , ktoré poskytol  23.3.2020 na tlačovej besede  minister školstva  Branislav Gröhling:

  1.  PREVÁDZKA ZÁKLADNEJ AJ MATERSKEJ ŠKOLY

      V  BRVNIŠTI   BUDE PRERUŠENÁ AŽ DO ODVOLANIA!

  O obnovení prevádzky Vás budeme informovať na webovej stránke školy!

  Pokračujeme v domácom vyučovaní

  2. Zápis žiakov do prvého ročníka ZŠ sa uskutoční od 15. – 30.4. 2020 bez prítomnosti žiaka. Žiadosť o prijatie žiaka do 1. ročníka si môže rodič nájsť na stránke školy a vyplnenú a podpísanú oboma zákonnými zástupcami zaslať na adresu školy poštou. Riaditeľka Základnej školy s materskou školou na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov vydá rozhodnutie o prijatí žiaka do 1. ročníka ZŠ. Rozhodnutie riaditeľky školy bude zákonným zástupcom doručené poštou.

  3. Zápis detí do materskej školy /podávanie žiadostí/ sa uskutoční od 30.4. – 31.5.2020 bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si môže rodič nájsť na stránke školy a vyplnenú a podpísanú oboma zákonnými zástupcami zaslať na adresu školy poštou.

  4. T9 – 2020/ testovanie žiakov deviateho ročníka/  bolo  zrušené.

  5. Prihlášky na stredné školy a osemročné gymnázium príde zákonný zástupca osobne podpísať do školy v termíne, ktorý mu prostredníctvom SMS oznámi výchovná poradkyňa Mgr. Miroslava Gabrišová. Prihlášku nebude potrebné potvrdiť u lekára.

  Prípadné otázky adresujte vyučujúcim alebo vedeniu školy e – mailom /zverejnené na webovej stránke školy /alebo telefonicky : riaditeľka ZŠ s MŠ : 0917556938

  zástupkyňa r.š.: 0907538750

   

  Prajeme všetkým veľa zdravia a veríme, že sa čoskoro stretneme opäť v škole.

 • DOMÁCE VYUČOVANIE

  Vážení rodičia,

  keďže nie každý využíva možnosti "Edupage", rozhodli sme sa sprostredkovať materiály k výučbe priamo cez našu stránku bez nutnosti akéhokoľvek prihlásenia.

  V hornom menu v položke DOMÁCE VYUČOVANIE si vaše dieťa (príp. vy) vyberie záložku svojho ročníka a daného predmetu, kde nájde materiály pre vzdelávanie - pracovné listy, poznámky, učebné texty, zadania,...

  Tie bude možné stiahnuť do počítača, tabletu, či telefónu.

  Touto cestou vás chceme poprosiť o spoluprácu a kontrolu vašich detí, aby si dané zadania denne kontrolovali a vypracúvali.

  Ďakujeme a veríme, že sa čoskoro uvidíme.

 • ! ! ! OZNAM ! ! !

  Oznamujeme rodičom, že prevádzka Základnej školy s materskou školou 388 i jej Elokovaného pracoviska- materskej školy Brvnište 417 bude prerušená od 13.3.2020 do 29.3.2020 z dôvodu :

  • riaditeľského voľna dňa 13.3.2020 ,

  • rozhodnutia ústredného krízového štábu SR o opatrení proti šíreniu vírusu COVID 19 od 16 . 3.2020 do 29.3.2020.

  O obnovení prevádzky Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky školy z dôvodu, že sa prerušenie prevádzky môže predĺžiť.

  Keďže sa nejedná o prázdniny, vyzývame rodičov, aby sa v uvedenom čase riadili pokynmi vydanými krízovým štábom k mimoriadnej situácii na Slovensku, ktoré sú denne aktualizované v médiách.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Brvnište 388, 018 12 Brvnište
 • +421 x 042 439 3282

Fotogaléria