Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Voľné pracovné miesta

 

Voľné pracovné miesta nájdete na:

https://www.edujobs.sk/praca/?school_id=9459

 

Školský logopéd - Základná škola s materskou školou, Brvnište 388

 

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce

Základná škola s materskou školou, Brvnište 388

Aprobácia

Logopédia

Termín nástupu

      1.9.2020/ okamžite

                       Náplň práce - vykonávanie logopedickej diagnostiky a poskytovanie intervencií                                                                    

                                              a  poradenstva deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou,   

                                              poskytovanie  logopedického  poradenstvo zákonným zástupcom, 

                                              pedagogickým zamestnancom a odborným  zamestnancom.
 

Rozsah úväzku -  čiastočný úväzok – 5 hodín týždenne

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC

       Office (Word, Excel), internet - pokročilý

Vzdelanie

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

-Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore logopédia, alebo
-Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore logopédia - školská logopédia

Ďalšie požiadavky

• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu,
• fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov.


Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 15.07.2020 na adresu: Základná škola s materskou školou, Brvnište 388, 018 12 Brvnište, alebo na e-mailovú adresu: zsmsbrvniste@gmail.com

Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na pracovný pohovor.
 

  Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia                                                                 zsmsbrvniste@gmail.com

Základná škola s materskou školou, Brvnište 388                                      0424393282 

Brvnište 388

01812 Brvnište

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Brvnište 388, 018 12 Brvnište
  • +421 x 042 439 3282

Fotogaléria