Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

DARUJTE 2% Z DANE AKO POSTUPOVAŤ... STANOVY PDF POĎAKOVANIE

 

 

POĎAKOVANIE   DARCOM 2 % Z DANÍ V ROKU 2015 a 2016

 

Združenie pre deti ZŠ Brvnište a Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Brvnište  vyjadruje

srdečné poďakovanie
všetkým darcom,

ktorí  doteraz prispeli svojimi 2% z daní občianskemu združeniu PRE DETI ZŠ BRVNIŠTE .

Tieto finančné prostriedky používame na skvalitnenie výchovy a vzdelávania žiakov našej školy.

Z Vašich príspevkov  z 2% z daní za rok 2015 v sume 1184  boli zakúpené nasledovné pomôcky:

 1. kalkulačky
 2. pomôcky na telesnú výchovu :  floorbalový set, karimatky, sada na pingpong
 3. snookrový stôl – pomôcka na záujmové vzdelávanie
 4. digitálny fotoaparát
 5. euroorganizér – pomôcka na výučbu finančnej gramotnosti
 6. cestovné náklady na plavecký výcvik žiakov 3. a 4. ročníka
 7. keyboard  pre MŠ

 

Z  Vašich príspevkov  z 2% z daní za rok 2016  v sume 1228 € boli zakúpené:  

 1. pomôcky na matematiku pre 1. stupeň/ násobilkový obdĺžnik, pečiatky s ciferníkom, pečiatky súčtových trojuholníkov, mazacia tabuľa, závesné fólie
 2. pomôcky na matematiku pre 2. stupeň  - zlomky -  kruhové výseky žiacka sada, zlomky – pásy žiacka sada
 3. pomôcky na techniku 
 4. florbalová bránka
 5. dva stoly na stolný tenis
 6. prekladové slovníky na anglický jazyk
 7. anglicko-slovenské poviedky  na anglický jazyk
 8. prekladové slovníky na nemecký jazyk
 9. príspevok na lyžiarsky kurz žiakom 7. a  8. ročníka /zaplatenie dopravy/

 

S úctou

Martina Hofericová, predsedníčka Združenia pre deti ZŠ Brvnište

Ing. Miroslava Bundzíková, riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Brvnište 388, 018 12 Brvnište
 • +421 x 042 439 3282

Fotogaléria