Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

DARUJTE 2% Z DANE AKO POSTUPOVAŤ... STANOVY PDF POĎAKOVANIE

 

Návod  ako postupovať pri darovaní 2% z dane  ZDRUŽENIU PRE DETI ZŠ BRVNIŠTE

  1. Ste zamestnancom a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ ?

 

Do 15.2.2021 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň . V žiadosti treba označiť , že žiadate , aby Vám vystavil POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE. Z tohto potvrdenia viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať  2 % z Vašej zaplatenej dane. To bude maximálna suma, ktorú môžete nášmu združeniu darovať./Táto suma musí byť  v zmysle zákona minimálne 3 eurá/. Ďalej potrebujete tlačivo:  VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ  2 % Z DANE /rodičom žiakov školy , ktorí sa môžu rozhodnúť podporiť školu i týmto spôsobom ,sme uvedené vyhlásenie poslali po deťoch/. V prípade potreby si toto vyhlásenie stiahnite TU . Sú v ňom už predvyplnené údaje o prijímateľovi 2% z dane.

 Obe tlačivá : POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE  aj VYHLÁSENIE O PUKÁZANÍ  2% Z DANE  doručte do 30.4.2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, prípadne môžete tieto dokumenty priniesť riaditeľke školy, ktorá tieto odovzdá predsedníčke ZDRUŽENIA PRE DETI ZŠ BRVNIŠTE pani Hofericovej , a tá ich doručí na daňový úrad za Vás.

 

  1. Podávate si daňové priznanie sami?

 

Riadne vyplníte daňové priznanie. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa /typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania./ Údaje, ktoré budete potrebovať do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov: Združenie pre deti ZŠ Brvnište

Sídlo- obec ,PSČ, ulica, číslo: Brvnište 388, 01812 Brvnište

Právna forma:Občianske združenie

Identifikačné číslo/IČO/SID/: 42375509

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad.

 

 

  1. Ste právnická osoba?

 

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

Združenie pre deti ZŠ Brvnište

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Brvnište 388

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

42375509

 

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) .

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte riaditeľku školy : 042/4393282

Všetkým darcom vopred srdečne ĎAKUJEME.

 

Martina Hofericová                                                       Ing. Miroslava Bundzíková

predsedníčka Združenia pre deti ZŠ Brvnište                     riaditeľka školy

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Brvnište 388, 018 12 Brvnište
  • +421 x 042 439 3282

Fotogaléria