Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Miroslava Bundzíková Bun Rozvrh
Riaditeľka
bundzikova.m@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Dománková Dom Rozvrh
Zástupkyňa
zuzanadomankova@gmail.com
 
 
PaedDr. Božena Briestenská Bri Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.
bbriestenska@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Burdejová Bur Rozvrh
Triedna učiteľka: I.
jburdejova@centrum.sk
 
 
Mgr. Terézia Fojtíková FT Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Stanislava Fraštíková Fr Učiteľka
stanislava.tomanova@gmail.com
 
 
Mgr. Miroslava Gabrišová Vychovávateľka
miroslava.gabrisova18@gmail.com
 
 
Mgr. Miroslava Gabrišová Gab Rozvrh
Triedna učiteľka: V.
miroslava.gabrisova18@gmail.com
 
 
Mgr. Ľubica Hároníková Har Rozvrh
Triedna učiteľka: III.
hlubica@stonline.sk
 
 
Mgr. Martin Hruška HM Rozvrh
Učiteľ
martinus.hruska@gmail.com
 
 
Mgr. Michaela Kostková KM Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Miroslava Kušanová Kuš Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.
mkusanova@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Matušíková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Alena Strašíková Str Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.
a.strasikova@gmail.com
 
 
Mgr. Zdena Šterdasová Štz Rozvrh
Triedna učiteľka: II.
zdeenicka@gmail.com
 
 
Mgr. Jakub Török Tor Rozvrh
Triedny učiteľ: VII.
jacubco@gmail.com
 
 
Jana Zábavčíková Vychovávateľka
jankazabavcikova@gmail.com
 
 
Mgr. Marcela Zigová Zig Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.
macazigova@gmail.com
 
 
Mgr. Miroslava Kušanová Školský špeciálny pedagóg
mkusanova@gmail.com
 
 
Jana Zábavčíková Asistent učiteľa
jankazabavcikova@gmail.com

© aScAgenda 2021.0.1263 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.05.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Brvnište 388, 018 12 Brvnište
  • +421 x 042 439 3282

Fotogaléria