Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

História školy

História školy

Škola kedysi a dnes

 

 

Obec Brvnište sa rozprestiera v úpätí Bielych Karpát v doline pod Javorníkmi, kde po roku 1848 bola zrušená práca na panskom. Ako uvádza i kronika „ľud túžil a cítil potrebu vzdelanosti,kultúry, písania a čítania“. Preto si povoláva za učiteľa Jána Džamrala z Moravy.

Nemajúc školy vyučovalo sa v domoch, ktoré neboli obydlené. Aby bolo zamedzené nepríjemnostiam občania svojpomocne vystavali novú školu.

Stalo sa tak roku 1873. Išlo o drevenú školu na“Pukánke „ , ktorá bola pomenovaná na Rímsko – katolícku ľudovú školu.

Jej  prvým učiteľom  bol Mikuláš Lovíšek z Považskej Bystice.

Roku 1908  uzniesli sa občania, že postavia novú školu. Podľa zákona musela byť z kameňa a z pálenej tehly, vyhotovená v ustanovených rozmeroch. Bola v obci najúhľadnejšou budovou, na priestrannej lúke tzv. Pukánke, v susedstve starej drevenej, ktorá bola vystavaná v roku 1873. Nová škola bola dokončená roku 1908.

V kronike  štátnej ľudovej školy, písanej od roku 1930 sa možno dočítať, že do školského roku 1929 / 1930 bola v obci Brvnište dvojtriedna  rím.- kat. ľudová škola. Zavedením 8-ročnej školskej dochádzky počet detí značne stúpol.Dňa 15.decembra 1928 na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a starostu obce Adama Počiatka bolo prijaté uznesenie 3- triednu štátnu ľudovú školu.zriadiť  

Roku 1932 obec Brvnište podala žiadosť o zriadenie meštianskej školy. Prvýkrát sa začalo na štátnej meštianskej škole učiť 18. septembra 1935. Vtedy bola provizórne umiestnená v budove obce Brvnište jedna trieda a druhá v štátnej ľudovej škole. Školský rok 1935 / 1936 sa začal 2. septembra na všetkých toch školách v Brvništi. V školskom roku 1942 / 1943 sa obvodná školská rada rozhodla pristúpiť k realizovaniu stavby novej školy.

Ukončením vojny sa utvorili výraznejšie podmienky pre rast vzdelanosti i v obci Brvnište.

Roku 1950 bola otvorená nová budova školy.

Tá najstaršia bola postavená v roku 1932, vyššie nad ňou roku 1948 a obe boli roku 1998 prepojené prístavbou.Tak ako sa dočítame v kronikách . Aj dnešná budova školy je tak trochu raritou, veď sa skladá z troch častí.

.

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Brvnište 388, 018 12 Brvnište
  • +421 x 042 439 3282

Fotogaléria