Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka ASC s DPH 25.01.2011
Faktúra RN vlastní zamestnanci s DPH 30.04.2013 ZŠ-školská jedáleň
Faktúra Čistiace a kancelárske potreby ZŠ s DPH 17.05.2013 UNIMAT
Faktúra Telekomunikačné služby s DPH 23.05.2013 Slovak Telekom, a. s.
Faktúra Predplatné Naša škola 2013/2014 s DPH 13.05.2013 PAMIKO spol. s r. o.
Faktúra Seminár s DPH 17.05.2013 RVC TN
Faktúra RN vlastní zamestnanci s DPH 29.01.2013 ZŠ-školská jedáleň
Faktúra RN vlastní zamestnanci s DPH 26.02.2013 ZŠ-školská jedáleň
Faktúra RN vlastní zamestnanci s DPH 27.03.2013 ZŠ-školská jedáleň
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 18.02.2013 DUNAJ - OSTRAVA SK
Faktúra archivácia dokumentov s DPH 07.05.2013 Pavol Kapralčík
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 17.05.2013 Andrea Mitašová
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 17.05.2013 Púchovský mäsový priemysel a.s.,
Zmluva Očistenie a náter plechovej krytiny s DPH 18.02.2013
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 18.03.2013
Faktúra archivácia dokumentov s DPH 06.06.2013 Pavol Kapralčík
Faktúra Telekomunikačné služby s DPH 07.06.2013 Slovak Telekom, a. s.
Faktúra Služby virtuálnej knižnice 05/13 s DPH 07.06.2013 Komenský, s. r. o
Faktúra Telekomunikačné služby s DPH 07.05.2013 Slovak Telekom, a. s.
Faktúra Predplatné PORADCA 2014 s DPH 02.05.2013 Poradca s.r.o
zobrazené záznamy: 1-20/3600