Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka ASC s DPH 25.01.2011
Faktúra SPP, a.s. s DPH 15.11.2011
Objednávka Zoznam objednávok od 01.07.2020 do 30.09.2020 s DPH 30.09.2020 Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 Ing. Miroslava Bundzíková riaditeľka
Objednávka Zoznam objednávok od 01.07.2018 do 30.09.2018 s DPH 30.09.2018 Základná škola s materskou školou, Brvnište 388
s DPH
Objednávka Zoznam objednávok od 01.10.2018 do 31.12.2018 s DPH 31.12.2018 Základná škola s materskou školou, Brvnište 388
Faktúra Ľudmila Petrášová s DPH 09.01.2012
Faktúra Šport servis klub, s. r. o. s DPH 09.01.2012
Faktúra Žilinčík s DPH 06.12.2011
Faktúra SPP, a. s. s DPH 06.12.2011
Zmluva Zmluva 2/11 ŠJ s DPH 06.12.2011
Zmluva Zmluva 6/2011 TEL s DPH 22.11.2011
Zmluva Zmluva 5/2011 TEL s DPH 22.11.2011
Faktúra Komunálna poisť. s DPH 11.11.2011
Faktúra Žilinčík s DPH 14.11.2011
Zmluva Zmluva CVČ ZA s DPH 05.09.2011
Zmluva Zmluva o dielo na zhotovenie stavby s DPH 23.03.2012
Zmluva Zmluva TJ SLOVAN s DPH 03.10.2011
Zmluva Zmluva KST Brvnište s DPH 10.10.2011
Faktúra Žilinčík Ján s DPH 06.10.2011
zobrazené záznamy: 1-20/3601